Post Archives

dyplomata
28 grudnia 2013

Jakość pracy dyplomaty

Jakość pracy dyplomaty

W rozważaniach nad jakością pracy dyplomaty, odniosę się do katolickiej nauki społecznej. Podaje ona, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ludzka osoba, będąca imago Dei, jest niezależną, racjonalną substancją, unikalną indywidualnością, podmiotem moralnego działania i współtwórcą. Podobieństwo to pozwala również na doszukiwanie się analogii pomiędzy działaniem Boga a pracą człowieka. Jan Paweł […]

17 grudnia 2013

Poznanie własnej profesji

Poznanie własnej profesji

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona następna cecha, jaką jest: Poznanie własnej profesji. Należy zwrócić uwagę, że skłonność poznawcza, jak również głębsze zainteresowanie własną profesją, organizacją międzynarodową lub krajem urzędowania, przy których dyplomata jest akredytowany, wymaga stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Bez wspomnianego poznania, pracę dyplomaty będzie cechować „jałowość”, a […]

4 grudnia 2013

Jakość kadr służby zagranicznej

Jakość kadr służby zagranicznej

Dokonując refleksji na temat moralnej dyplomacji, należy zastanowić się nad jakością jej kadr. Tworzenie atmosfery byle jakości oraz sprzyjanie jej na zasadzie akceptowania oraz obejmowania stanowisk przez osoby nieprzygotowane, a które pochodzą z tzw. „klucza politycznego” ma istotny wpływ na obniżenie jakości kadr. Uznając prawo każdej władzy do podejmowania decyzji personalnych, należy stwierdzić, że wynika […]

Page 4 of 7