Post Archives

dyplomacja
5 maja 2015

Demokracja a relatywizm

Demokracja a relatywizm

W ostatnim czasie dość często słyszeliśmy padające słowo demokracja czy to w kontekście toczących się konfliktów czy kampanii wyborczej mającej miejsce w naszym kraju. Jednak czy wiadomo czym jest autentyczna demokracja? Przede wszystkim opiera się na przekonaniu o równości i wolności ludzi. Problem pogodzenia tych dwóch wartości jest szczególnie ważny i interesujący, gdy zwraca uwagę […]

10 stycznia 2015

Fazy procesu negocjacji

Fazy procesu negocjacji

Nieodłącznym elementem sztuki dyplomacji jest prowadzenie negocjacji. Bowiem mają one istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań dyplomatycznych. Im większa świadomość najważniejszych elementów kształtujących proces negocjacji, tym lepiej można realizować zamierzone cele. Pierwszą fazą procesu negocjacyjnego jest logicznie skonstruowana i przejrzysta struktura procesu negocjacji, która pozwala bezpośrednim negocjatorom i ich przełożonym a także prognostykom i analitykom […]

3 stycznia 2015

Średniowieczna dyplomacja Chin

Średniowieczna dyplomacja Chin

W okresie średniowiecza dyplomacja rozwijała się również poza obszarem bezpośredniego oddziaływania Zachodu. W odróżnieniu od rozdrobnionej średniowiecznej Europy, podzielonego świata arabskiego, cesarstwo chińskie posiadało scentralizowane autokratyczne państwo i dobrze zorganizowaną dyplomację. Głównym jej celem było przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym i zawieranie układów sojuszniczych i obronnych dla zabezpieczenia się przed najazdami koczowniczych plemion Azji oraz prowadzenia handlu […]

Page 1 of 11