Post Archives

dialog
6 kwietnia 2014

Jan Paweł II – mistrz dialogu

Jan Paweł II - mistrz dialogu

Czy dialog powinien wyznaczać drogę współczesnej dyplomacji? Już niebawem Jan Paweł II, zostanie oficjalnie wyniesiony na ołtarze. Użyłem słowa „oficjalnie” nieprzypadkowo, ponieważ jego świętość była już dostrzegana za życia. Przez kolejne trzy niedziele, będę zamieszczał wpisy, odnoszące się do jego nauczania. Ich najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na wielki fenomen Papieża Polaka, który wpłynął na […]

10 marca 2014

Znamiona prawdziwego dialogu

Znamiona prawdziwego dialogu

Każde działanie podejmowane w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych, przynosi ze sobą bilans zysków i strat, który wynika często z nieuniknionych mechanizmów czy to monetarnych, ekonomicznych, finansowych czy politycznych. Dlatego należy pamiętać, że nie można dążyć do osiągania zamierzonych celów na drodze jałowych konfrontacji, lecz tylko poprzez pełną zaufania, ustawiczną i otwartą współpracę oraz dialog. Prowadzenie […]

10 grudnia 2013

Ukraiński antydialog

Ukraiński antydialog

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie są przykładem anty-dialogu po stronie władz. Najbardziej zdumiewające są wypowiedzi ukraińskich polityków z tzw. „obozu władzy” mówiące o tym, że domaganie się ustąpienia władz „demokratycznie” wybranych jest nieporozumieniem. Jednak z drugiej strony zastraszanie, przemoc oraz używanie siły względem własnych obywateli jest jeszcze większym nieporozumieniem. Taka postawa nie ma nic wspólnego z […]

Page 1 of 2