Post Archives

definicja
31 sierpnia 2014

Znaczenie słowa „etyka”

Znaczenie słowa „etyka”

Słowo etyka pochodzi od starogreckiego ethos, znaczącego charakter, wartość, zwyczaj czy obyczaj, , ideał, moralność i jego pochodnych. Artystoteles użył jako pierwszy terminu etyka (ta ethica) dla określenia teoretycznych badań nad moralnością, a więc studiów dotyczących wartości, nakazów, zakazów, norm uznawanych w różnych społecznościach. Jest on też twórcą podstaw etyki jako samodzielnej dyscypliny filozoficznej. Poświęcił […]

26 lipca 2014

Znaczenie słowa „moralność”

Znaczenie słowa „moralność”

Zanim przystąpi się do omawiania związków pomiędzy moralnością a dyplomacją, konieczne jest wyjaśnienie znaczenia tego terminu. Słowo „moralność” Etymologicznie pochodzi od łacińskiego mos, moris (obyczaj, charakter, usposobienie, przepis) i jego pochodnych moralis (moralny, słuszny lub niesłuszny) i moralista (moralność, to co ludzie czynią). Współcześnie moralność rozumiana jest dość powszechnie jako:  – uznawany i obowiązujący w […]