Post Archives

administracja zagraniczna
10 lipca 2014

Etos administracji zagranicznej

Etos administracji zagranicznej

Jest to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie w dobie kryzysu wszelkich wartości, który dotyka nie tylko poszczególnych osób, ale i całych instytucji. Dlatego trzeba stale powtarzać, że administracja zagraniczna, powinna być zespołem działań, czynności i przedsięwzięć organizacyjnych i wykonawczych na rzecz realizacji interesu publicznego. Pojęcie etosu Etos jest systemem wartości moralnych oraz wzorcem postępowania określonej grupy […]