O blogu

Witaj na blogu naukowym, który jest poświęcony zagadnieniu moralności dyplomacji.

Logo

Na temat moralności dyplomacji, nie mówi się prawie wcale, a jeszcze rzadziej proklamuje się jako moralną. Dlatego brak dyskusji w tym zakresie, zainspirował mnie do założenia tego bloga.
Potwierdzeniem miejsca moralności w dyplomacji jest fakt, że często odnosi się do terminów wartościujących takich jak: godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, wolność czy pokój.
Z tej perspektywy działalność dyplomacji, niesie ze sobą wiele pytań natury moralnej, które nie powinny pozostać bez odpowiedzi.
W tym kontekście blog Moral Diplomacy, spełnia istotne zadanie oraz stanowi idealne rozwiązanie, gdyż pozwala dotrzeć do wielu czytelników.
Zadaniem bloga jest:
  • upowszechnianie dorobku z zakresu moralności dyplomacji,
  • inicjowanie dyskusji wokół problemów moralnych dyplomacji,
  • proklamowanie oraz promowanie moralności dyplomacji,
  • upowszechnianie poprawnych standardów argumentacji moralnej,
  • ukazanie zasadności stosowania norm moralnych w dyplomacji,
  • analiza bieżących wydarzeń.
Czekam na Twoje komentarze pod artykułami, opinie, e-maile oraz zachęcam do aktywnego udziału w życiu bloga.