Posted by Paweł A. Makowski

„Zdolności niewyczerpane”

 

Gracjan powiadał, że zręczny człowiek – jeżeli chce być przez wszystkich ceniony – nie powinien dopuszczać, aby sprawdzano zbyt dokładnie wiadomości jego i uzdolnienia. Niech będzie znany, ale nie zanadto rozumiany. Nikt nie powinien nad nim mieć tej przewagi, by zdawano sobie sprawę z granic jego pojętności. W przeciwnym razie – można wywołać rozczarowanie. Trzeba tak się urządzić, aby nas nie oglądano od stóp do głów.

Dobra opinia, w połączeniu z wątpliwościami, daleko większym otacza podziwem człowieka, o którym nie wiadomo, na co jeszcze może się zdobyć, niż mogłaby to sprawić pełna znajomość cech umysłu, nawet najwybitniejszego i najbardziej utalentowanego.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org