Posted by Paweł A. Makowski

„Człowiek wszechstronny”

 

Gracjan podkreślał, że człowiek obdarzony różnorakimi talentami, sam jeden wart jest tyleż, co inni stu – razem wziętych. W zetknięciu z przyjaciółmi – radość w ich życie wnosi. Bo wszechstronność w parze z doskonałością życie ludziom umila. Wielka to sztuka – pojąć wszystko, co dobre.

Zważywszy zaś, że człowiek, ten najdoskonalszy twór natury, skróconym jest niejako obrazem wszechświata – dbać trzeba o to, by umysł swój na podobieństwo świata wiedzy i cnoty kształtować.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org