Posted by Paweł A. Makowski

„Nie okazywać złego humoru”

 

Gracjan podkreśla, że wielki to człowiek, który nie daje do siebie przystępu nędznym uczuciom. Roztropność uczy zastanawiać się nad sobą, poznawać swe złe skłonności, zapobiegać im, a nawet odwracać w przeciwnym kierunku dla uzyskania rozumnej uwagi między naturą ludzką i kształceniem się. Znajomość siebie to początek poprawy. Istnieją nieraz tacy potworni impertynenci, których humor i nastroje ulegają ciągłym zmianom. Przyjmują na siebie zobowiązania wyłączające się wzajemnie. Ulegają porywczej rozwiązłości w życiu społecznym, co powoduje zanik woli, utrudnia zdolność rozpoznania i znieprawia wydawane sądy.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org