Posted by Paweł A. Makowski

„Raczej wyjaśnić dokładnie, niż liczyć na pamięć słuchacza”

 

Gracjan podkreśla, że dobrze jest czasem coś sobie przypomnieć, innym razem – lepiej zapytać o wyjaśnienie. Niektórym nie udaje się rzecz, która by mogła być doskonałą, bo nie chce im się pomyśleć. Dobra rada byłaby wtedy bardzo na czasie dla zrozumienia istoty zagadnienia. Jedną z największych zalet człowieka jest przytomność umysłu i umiejętność rozumowania jak należy, bez czego wiele spraw kończy się niepomyślnie.

Obowiązkiem światłego człowieka jest szerzyć wiedzę, ten zaś, kto odczuwa jej potrzebę, winien szukać nauczyciela. Rzeczą pierwszego jest oszczędzać się, drugiego – zabiegać. Wystarczy, jeśli pierwszy utoruje drogę tamtemu. Zasada to nader doniosła i pożyteczna dla osoby udzielającej rad. W razie gdy pierwszy wykład nie wystarczy, życzliwy nauczyciel winien postąpić krok dalej. Wyczerpawszy wszystkie NIE, należy zręcznie podsunąć odpowiednie TAK. Zdarzało się bowiem często, że mistrz nie osiągnął żadnych wyników, bo o nic się nie pokusił.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org