Posted by Paweł A. Makowski

„Mierz zamiar podług sił”

 

Gracjan podkreśla, że niektórzy więcej przywiązują wagi do wytyczenia kierunku niż do ostatecznego wyniku, a przecież sam kierunek nie zabezpieczy przed kompromitacją, która następstwem jest niepowodzenia. Zwycięzca przed nikim nie zdaje rachunków. Niewielu potrafi ocenić istotne przyczyny i okoliczności, każdy natomiast orzeka na podstawie wyników. Dlatego nikt nie straci dobrej opinii, jeżeli zamiar się udał. Szczęśliwy wynik wieńczy dzieło, choć stosowałeś błędne środki. Na tym bowiem polega sztuka, by działać wbrew zasadom sztuki, jeśli nie można inaczej osiągnąć zamierzonych celów.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org