Posted by Paweł A. Makowski

„Człowiek u szczytu doskonałości”

 

Zdaniem Gracjana: człowiek nie rodzi się od razu zdolnym do życia. Rośnie i dojrzewa z każdym dniem, udoskonala sprawność oraz obyczaje, aż wreszcie dochodzi do szczytu swych możliwości. Doskonałość człowieka przejawia się w nabyciu takich cech jak: subtelność upodobań, rozsądek, wytrawność sądu, siła woli, umiarkowanie w słowach oraz czynach. Są tacy, którzy nigdy nie dojrzewają w całej pełni, innym przychodzi to z trudem i w późnym wieku.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org