Posted by Paweł A. Makowski

„Nigdy się nie unosić”

 

Gracjan podkreśla, że to dużo znaczy panować nad sobą. Będziesz wtedy człowiekiem w pełnym słowa znaczeniu, o królewskim sercu – bo wielkość duchowa nie do pokonania jest. Wszelkiego rodzaju namiętności – to pierwotne odruchy duszy ludzkiej. Gdy zaczynają przeważać, umysł słabnie. Skoro zaś zło czyni postępy i w słowach się uzewnętrznia, dobre imię narażone być może na wielkie niebezpieczeństwo.

Trzeba więc tak panować nad sobą, aby nikt nie mógł oskarżyć o porywczość, zarówno u szczytu powodzenia, jak na dnie klęski; przeciwnie – by podziwiano was wciąż, niezwyciężonych.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org