Posted by Paweł A. Makowski

„Trafny wybór”

 

Gracjan akcentuje, żeby wybrać właściwie, trzeba mieć wyrobiony smak i poczucie zdrowego rozsądku. Nie wystarczy sam rozum i doświadczenie, aby szczęśliwie przejść przez życie. Nie może być mowy o wyborowym gatunku, gdy nie ma z czego wybierać. Możność dokonania wyboru i trafny wybór – to dwie korzyści, jakie osiąga się dzięki dobremu smakowi.
Znamy takich, którzy – mimo płodnego i subtelnego umysłu, mimo zdrowego rozsądku i niezależnie od wielu wiadomości, zdobytych w czasie studiów – gubią się, gdy trzeba dokonać wyboru. Nieuchronnie zatrzymują się przy czymś najgorszym, rzekłbyś – mylą się z zasady. Jednym z największych darów nieba jest wrodzona umiejętność dokonania trafnego wyboru.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org