Posted by Paweł A. Makowski

„Obyś nie stracił dla siebie szacunku”

 

Gracjan podkreśla, że należy tak postępować, żeby nie rumienić się przed sobą. Najlepsze zasady dyktuje tu własne sumienie. Zacny człowiek więcej zawdzięcza samokrytyce niż wszelkiego rodzaju przepisom. Powstrzyma się od czynów niestosownych, by nie ranić poczucia skromności, a nie z obawy przed surowymi zwierzchnikami. Gdy człowiek drży przed samym sobą, może nie szukać wzorów u Seneki.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org