Posted by Paweł A. Makowski

„Zbliżać się do ludzi wybitnych”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: człowiek niezwykły z sympatią odnosi się do niezwykłych. Wrodzony instynkt wewnętrzny wiedzie go na szczyty heroizmu.

Istnieje pokrewieństwo serc i umysłów, którego skutki profan skłonny jest przypisywać czarom. Sympatia nie ogranicza się do szacunku, szybko przeradza się w życzliwość, wreszcie – w przywiązanie. Potrafi przekonywać bez słów, osiągać zamierzone cele – bez niczyjego poparcia. Bywają sympatie czynne i bierne, a im bardziej są wzniosłe, tym większe szczęście przypada człowiekowi w udziale. Chodzi tylko o to, by takie uczucie dostrzec, umieć rozpoznać i właściwy zeń zrobić użytek. Bez tej wewnętrznej skłonności – wszystko inne jest bez znaczenia.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org