Posted by Paweł A. Makowski

„Wiedza i męstwo, czynią człowieka wielkim”

 

Zdaniem Gracjana: te dwa walory dają ludziom nieśmiertelność, gdyż same są nieśmiertelne. Człowiek staje się wielkim, gdy ma poczucie swej wiedzy. Skoro to sobie uświadomi – może być wszechpotężny. Człowiek pozbawiony wiedzy jest podobny do świata pogrążonego w mroku. Rozwaga oraz siła – to oczy i ręce człowieka. Wiedza staje się jałowa, gdy nie towarzyszy jej męstwo.

Seneka powiadał, że jeden dzień życia Mędrca, znaczy więcej niż całe, najdłuższe życie prostaka. Natomiast Arystoteles podkreślał, że między wiedzą, a ciemnotą jest taka różnica jak między życiem i śmiercią.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org