Posted by Paweł A. Makowski

„Sztuka szczęścia”

 

Gracjan pisał, że: istnieją pewne prawidła zdobywania szczęścia, nie zawsze jest ono kwestią przypadku, gdy chodzi o człowieka rozumnego. Własne zabiegi mogą tu być pomocne. Są tacy, którym wystarcza, gdy w postawie wyczekującej znajdą się u bram szczęścia, mniemając, że wrota same się otworzą.

Słuszniej czynią Ci, którzy w miarę swych zasług z rozmachem posuwają się naprzód. Prędzej czy później zdobędą szczęście, któremu trzeba się przypodobać. Lecz, prawdę mówiąc, decydującym czynnikiem jest tu zawsze cnota i praca nad sobą. Brak rozwagi – to źródło wszelkich niepowodzeń życiowych, roztropność zaś rodzi szczęście.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org