Posted by Paweł A. Makowski

„Człowiek synem swego stulecia”

 

Gracjan pisał, że: ludzie wielkiej zasługi uzależnieni są od swojej epoki. Nie każdy rodzi się w czasie, na jaki sobie zasłużył, a nawet ci, którzy dobrze trafili, nie zawsze odnoszą z tego korzyści. Inni byliby godni lepszego stulecia. Dowodzi to, że dobro nie zawsze tryumfuje. Wszystko na świecie ma właściwą sobie porę i nawet rzeczy najznakomitsze podlegają nieraz wpływowi dziwacznych obyczajów. Lecz Mędrzec zawsze się może pocieszyć, iż jest nieśmiertelny.

Bo gdy wiek, w którym się urodził, okaże się dlań niewdzięczny, następne stulecia oddadzą mu sprawiedliwość.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org