Posted by Paweł A. Makowski

„Genialność, ale i praca nad sobą”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: nikt nie zdoła zabłysnąć, jeśli nie posiada obydwu tych cech. Połączone razem, składają się dopiero na wielkość człowieka. Człowiek o miernym umyśle, pracując nad sobą osiągnie lepsze wyniki, niż gdyby obdarzony był umysłem głębokim, a zaniedbał swe wykształcenie. Uznanie zdobywa się własnym wysiłkiem. Rzeczy tanie niewiele są warte.

Nawet na najwyższych stanowiskach można nieraz zauważyć brak przygotowania. Tak ciężko przychodzi przezwyciężyć poczucie swojej wysokiej wartości! Można jeszcze wybaczyć, gdy ktoś woli być przeciętnym na wysokim stanowisku, niż wybić się w skromnym zawodzie. Ale nie do darowania jest, gdy mogąc zabłysnąć wielkimi czynami, poprzestaje na podrzędnej funkcji i pełni ją w dodatku, aby zbyć.

Nie wystarczy być genialnym – trzeba ponadto mieć talent i wciąż się doskonalić.

Arystoteles mówi, że do wybicia się w każdym zawodzie, potrzeba trzech rzeczy: wrodzonych zdolności, nauki i ćwiczeń praktycznych.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org