Posted by Paweł A. Makowski

„Z takimi przystawać, od których można się czegoś nauczyć”

 

Jak podkreśla Gracjan: swobodna wymiana zdań powinna być szkołą w której kształcą się umysły i polerują obyczaje. Przyjaciele stają się wtedy mistrzami, a rozmowa nie tylko dostarcza przyjemności, ale rozwija umysł. Rozmowa ludzi światłych jest równie miła dla obu stron. Ten, kto mówi, znajduje nagrodę w aprobacie, nagrodą dla słuchacza jest korzyść, płynąca z usłyszanych słów.

W naszym własnym interesie leży nawiązywanie i prowadzenie rozmów. Człowiek rozsądny chętnie odwiedza ludzi z wielkiego świata, których domy porównać można do wspaniałych teatrów, mimo że pozornie to tylko zabytkowe pałace. Są ludzie, których nie tylko należy uważać za wyrocznię dobrego tonu, ale całe otoczenie ich stanowi jak gdyby akademię rozwagi i wytwornych form towarzyskich.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org