Posted by Paweł A. Makowski

„Z takimi przystawać, od których można się czegoś nauczyć”

 

Jak podkreśla Gracjan: swobodna wymiana zdań powinna być szkołą w której kształcą się umysły i polerują obyczaje. Przyjaciele stają się wtedy mistrzami, a rozmowa nie tylko dostarcza przyjemności, ale rozwija umysł. Rozmowa ludzi światłych jest równie miła dla obu stron. Ten, kto mówi, znajduje nagrodę w aprobacie, nagrodą dla słuchacza jest korzyść, płynąca z usłyszanych słów.

W naszym własnym interesie leży nawiązywanie i prowadzenie rozmów. Człowiek rozsądny chętnie odwiedza ludzi z wielkiego świata, których domy porównać można do wspaniałych teatrów, mimo że pozornie to tylko zabytkowe pałace. Są ludzie, których nie tylko należy uważać za wyrocznię dobrego tonu, ale całe otoczenie ich stanowi jak gdyby akademię rozwagi i wytwornych form towarzyskich.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org

 • Kształcą i poleruja? Ńie każda rozmowa musi rozwijać i kształcoć, co ze zwykłą wymianą zdań, prostą komunikacja międzyludzką, która ma na celu zbliżenie indywidualnych jednostek?

  • Moral Diplomacy

   Nie dokonywałbym podziału rozmowy na: „zwykłą”, „prostą”, gdyż każda rozmowa prowadzi do wyciągnięcia określonych wniosków, a tym samym do kształtowania naszego stanowiska, światopoglądu itp. Zdarza się wymiana zdań bardzo niemerytoryczna, która przyczynia się do negatywnych emocji oraz irytacji, ale taka rozmowa równiesz uczy oraz kształtuje postawę człowieka. Gracjan podkreśla, że „swobodna wymiana zdań POWINNA BYĆ szkołą w której kształtują się umysły i polerują obyczaje”. Czyż „prosta”, „zwykła” komunikacja interpersonalna, mająca na celu jak to zostało określone: „zbliżenie indywidualnych jednostek” nie jest właśnie tą swobodną wymianą zdań o której pisze Gracjan?

 • Biedrona

  Nie czytam Gracjana ale według niego wynikało by, że rozmowa dwojga ludzi, która nie kształtuje, uczy i rozwija nasz światopogląd jest tak naprawdę bez sensowna w zwykłym istnieniu człowieka.

  • Moral Diplomacy

   Ciekawa interpretacja słów Gracjana… 🙂 Zastanawiam się tylko, z którego fragmentu Maksymy 11 wynika, że: rozmowa dwojga ludzi, która nie kształtuje, uczy i rozwija nasz światopogląd (…)?