Posted by Paweł A. Makowski

„Doszliśmy dziś we wszystkim do perfekcji – sprawność człowieka szczytu sięga”

 

Jak podkreśla Gracjan, obecnie potrzeba więcej zręczności w stosunkach z kimkolwiek, niż kiedyś – z całym narodem. Jeżeli chcemy uchodzić za mędrców, to powinniśmy odpowiadać tylu warunkom, jakie dawniej miało Siedmiu Mędrców: Tales z Miletu, Pittakus, Bias, Kleobul, Mizon, Chilon oraz Solon.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org