Linki

Organizacje międzynarodowe:                                                         International Organization

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego                                                                  North Atlantic Treaty Organization – NATO

Organizacja Narodów Zjednoczonych                                                                            United Nations – UN

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                                        Organization for Economic Co-operation and Development – OECD

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie                                 Organization for Security and Co-operation in Europe

Rada Europy                                                                                                                                  Council of Europe

Wspólnota Demokracji                                                                                                        Community of Democracies

Polskie urzędy i instytucje państwowe:                                     Polish offices and state institutions

Urzędy:                                                                                                   Offices

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                              Chancellery of the President of the Republic of Poland

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                  Parliament of the Republic of Poland

Senat Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                Senate of the Republic of Poland

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                                          Chancellery of the Prime Minister

Ministerstwo Spraw Zagranicznych                                                                                          Ministry of Foreign Affairs 

Ministerstwo Obrony Narodowej                                                                                              Ministry of National Defense

Polskie placówki dyplomatyczne za granicą:                                     Poland’s missions abroad

Szukaj polskiej placówki dyplomatycznej za granicą

Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne w Polsce:                     Foregin missions in Poland

Misje dyplomatyczne w Polsce A-F

Misje dyplomatyczne w Polsce G-L

Misje dyplomatyczne w Polsce M-S

Misje dyplomatyczne w Polsce T-Z

Urzędy konsularne w Polsce

Instytucje:                                                                                                 Institutions

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych                                                                               Polish Institute of International Affairs

Polski Instytut Dyplomacji                                                                                                            Polish Institute of Diplomacy

Centrum Stosunków Międzynarodowych                                                                                Center for International Relation