Post Archives

Sztuka dyplomacji
5 listopada 2013

Zasady uprawiania dyplomacji

Zasady uprawiania dyplomacji

Na poziomie działań dyplomatycznych najbardziej adekwatnym słowem, które oddaje sens tych działań, jak również relacji przez nie wywoływanych jest słowo „gra”. Określenie to charakteryzuje działanie, które jest skierowane na dane reguły lub czynności aksjologicznie neutralne. Gra dyplomatyczna Pomimo skonwencjonalizowania działań dyplomatycznych, często kierują nimi reguły aksjologiczne, które nie mają nic wspólnego z neutralnością. Za przykład […]

24 kwietnia 2013

Sztuka dyplomacji

Sztuka dyplomacji

W tym wpisie zaprezentuję kolejne dzieło, które moim zdaniem powinno stanowić obowiązkową lekturę dla każdego dyplomaty.  W oryginalnym tytule francuskim Sztuka dyplomacji: De la manière de négocier avec les souverains, powstała w 1716 r. w Paryżu. Autorem tego dzieła jest François de Callières (1645-1717). Był on przybocznym sekretarzem królewskim i głównym negocjatorem traktatu w Ryswick, […]

22 marca 2013

Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

Przemówienia do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej są wielowiekową tradycją. We współczesnym świecie stanowią unikalny komentarz do aktualnych spraw międzynarodowych, ukazując wnikliwą diagnozę stanu świata oraz porządku międzynarodowego. Ponadto, rozwijają pewną wizję świata opartą na poszanowaniu wartości moralnych. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że papież jest nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale także – […]

Page 4 of 4