Post Archives

Moralność dyplomaty
1 sierpnia 2013

Dyplomata – profesjonalny kłamca? (cz.1)

Dyplomata - profesjonalny kłamca? (cz.1)

We współczesnym świecie dyplomacja stała się narzędziem polityki zagranicznej państwa. Dlatego dyplomata, uważany jest za tzw. inteligentny pas transmisyjny, którego najważniejszym celem jest troska o jak najściślejsze, a jednocześnie taktowne przekazywanie obcym rządom czy politykom określonych informacji. Problem związany z używaniem kłamstwa w działaniach dyplomatycznych, możemy w sposób szczególny zaobserwować, podczas trwania różnych konfliktów zbrojnych. Jednak […]

3 maja 2013

Moralność dyplomacji według Woodrowa Wilsona

Moralność dyplomacji według Woodrowa Wilsona

U progu XIX wieku, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Woodrow Wilson, zaproponował wprowadzenie pewnej formy dyplomacji, którą nazwał moralną dyplomacją. Uważał, że demokracja jest podstawą rozwoju narodu, a Stany Zjednoczone utorowały drogę do promocji tej demokracji na całym świecie. Jednak wiele krajów z Ameryki Łacińskiej było pod coraz większym wpływem imperialistycznej polityki, co stanowiło zagrożenie […]

Page 4 of 4