Post Archives

Moralność dyplomaty
4 grudnia 2013

Jakość kadr służby zagranicznej

Jakość kadr służby zagranicznej

Dokonując refleksji na temat moralnej dyplomacji, należy zastanowić się nad jakością jej kadr. Tworzenie atmosfery byle jakości oraz sprzyjanie jej na zasadzie akceptowania oraz obejmowania stanowisk przez osoby nieprzygotowane, a które pochodzą z tzw. „klucza politycznego” ma istotny wpływ na obniżenie jakości kadr. Uznając prawo każdej władzy do podejmowania decyzji personalnych, należy stwierdzić, że wynika […]

15 października 2013

Moralność w dobie kryzysu

Moralność w dobie kryzysu

Promocja moralności w zawodzie dyplomaty, jak i działania kształtujące etos zawodowy dyplomaty, wynikają z konkretnych potrzeb. Coraz większa złożoność życia społecznego mnoży liczbę konfliktów interesów, dylematów moralnych czy wreszcie trudności we właściwej interpretacji dobra wspólnego. Współczesna moralność W coraz mniejszym stopniu jest w stanie odgrywać rolę obiektywnego i niezachwianego autorytetu rozstrzygającego, co jest dobre i […]

6 października 2013

Egzekwowanie kryteriów moralnych

Egzekwowanie kryteriów moralnych

W rozważaniach nad moralnością w dyplomacji, nie sposób nie zastanowić się nad jej egzekwowaniem. Równocześnie nasuwa się pytanie: Czy jest to możliwe? Jeżeli istniejące w dyplomacji zależności personalne, które wynikają zazwyczaj z powiązania władzy politycznej z dyplomatami, stanowią uzależnienie jednych od drugich. Niewątpliwie takie praktyki, spychają na dalszy plan jakiekolwiek kryteria moralne. Dlatego we współczesnym […]

Page 2 of 4