Post Archives

Model idealnego dyplomaty
20 października 2013

Zasada neutralności politycznej

Zasada neutralności politycznej

W kolejnym wpisie z  serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, pochylimy się nad problemem neutralności politycznej w służbie zagranicznej. Zasada ta powinna być jedną z aspektów bezstronności w dyplomacji. Według niektórych jest nawet warunkiem koniecznym. Zdarzają się jednak przypadki, w których może pojawiać się pewne napięcie pomiędzy neutralnością polityczną, a wykonywaniem poleceń służbowych przez dyplomatę. Istota problemu […]

20 września 2013

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

Nowoczesne rozumienie interesu narodowego i patriotyzmu

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, poruszę kwestię umiejętność nowoczesnego rozumienia interesu i patriotyzmu. Zagadnienie to zajmie drugie miejsce wśród cech profesjonalnego modelu dyplomaty. Omawiane kwestie będą odnosiły się do sytuacji polskiej dyplomacji. Patriotyzm Współczesny dyplomata oprócz toczącej się dyskusji, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, powinien potrafić wyciągać z […]

20 sierpnia 2013

Profesjonalizm

Profesjonalizm

W zeszłym miesiącu, opublikowałem wpis na temat: „Model idealnego dyplomaty”. W jego treści wspomniałem, że na podstawie polskiego oraz światowego dorobku myślowego, a także doświadczenia praktyków można ułożyć listę cech profesjonalnego dyplomaty. Na pierwszym miejscu tej listy znajduje się:  Profesjonalizm (czyli fachowość) Zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii omawianych cech. Chodzi tu przede wszystkim o dobrą […]

Page 4 of 5