Post Archives

Model idealnego dyplomaty
13 stycznia 2014

Prawdomówność

Prawdomówność

We wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha, jaką jest: Prawdomówność. Pomimo powszechnego przekonania, że: „dyplomata powinien, kłamać dla dobra kraju”, omawiana cecha ukazuje, że jest to nieprawdziwe powiedzenie. Istota „prawdomówności” Ta cecha nie utraciła na swojej aktualności. Prawdomówność pozwala na umacnianie przewidywalności partnera, jak również utrwalanie jego reputacji stabilnego oponenta, co jest […]

17 grudnia 2013

Poznanie własnej profesji

Poznanie własnej profesji

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona następna cecha, jaką jest: Poznanie własnej profesji. Należy zwrócić uwagę, że skłonność poznawcza, jak również głębsze zainteresowanie własną profesją, organizacją międzynarodową lub krajem urzędowania, przy których dyplomata jest akredytowany, wymaga stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Bez wspomnianego poznania, pracę dyplomaty będzie cechować „jałowość”, a […]

22 listopada 2013

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest: „ambicja bycia dobrym dyplomatą”. Na początku należy podkreślić, że powinna być oparta na wspólnocie celów oraz działań. Poczucie obowiązku, jak również rzetelności we współdziałaniu z innymi, powinny być elementarną kategorią życiową. Nowoczesna dyplomacja Dotyczy przede wszystkim dyplomacji wielostronnej tzw. gry […]

Page 3 of 5