Post Archives

Model idealnego dyplomaty
31 października 2014

Być ciekawym rozmówcą

Być ciekawym rozmówcą

Dyplomata tylko wtedy zdobędzie pełną szacunku pozycję w środowisku miejscowym, jeśli zostanie uznany za ciekawego interlokutora. Oznacza to, że ma opanowaną sztukę prowadzenia rozmów, formułowania ładnym językiem oryginalnych spostrzeżeń i wniosków, posługiwania się syntezą. Odnosi się to do wszystkich tematów, od ogólnych do tych, które mają związek z najszerzej pojętą problematyką międzynarodową, czy to polityczną, […]

29 października 2014

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Służbę dyplomatyczną prześladują uproszczone i niesprawiedliwe stereotypy. W dość powszechnym odczuciu społecznym dyplomata uchodzi za człowieka raczej płytkiego, którego podstawowym zajęciem jest „bywanie na salonach” i uczęszczanie w przyjęciach dyplomatycznych. Jest to, rzecz jasna, daleko idące uproszczenie. Dyplomacja nie jest sposobem bycia, lecz zawodem, którego prawidłowe uprawianie wymaga spełnienia szeregu istotnych warunków wstępnych. Do najważniejszych […]

30 maja 2014

Model idealnego dyplomaty – podsumowanie

Model idealnego dyplomaty - podsumowanie

Dziesięć cech idealnego dyplomaty, które zostały zaprezentowane, nie wyczerpują wszystkich pożądanych kryteriów, choćby tak oczywistych jak wyrozumiałość i tolerancja czy dobre zdrowie. Podążając za słowami filozofa Tadeusza Gadacza „Nie ma idealnych wzorców. Każdy musi ten wzorzec rozpoznać sam, na własną miarę”. Zaś sformułowane cechy mają być tylko pomocą w ich poszukiwaniu. Istota „idealnego dyplomaty” Dzisiaj […]

Page 1 of 5