Post Archives

Historia dyplomacji
30 września 2014

Dyplomacja Bizancjum

Dyplomacja Bizancjum

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej historia dyplomacji, zostanie omówiony temat dyplomacji Bizancjum. Nowa średniowieczna Europa powstała na gruzach imperium rzymskiego. Prowincje Zachodniego cesarstwa zostały podporządkowane przez plemiona gockie, które rozpoczęły proces formowania własnych organizmów państwowych. Początkowo struktura organizacyjna tych państw była słaba. Ich nietrwałość, jak również ograniczone cele polityki zagranicznej, sprawiały, że ich dyplomacja […]

21 sierpnia 2014

Dyplomacja imperium rzymskiego

Dyplomacja imperium rzymskiego

W trakcie długich dziejów imperium rzymskiego, Rzymianie wnieśli stosunkowo niewiele metod do sztuki dyplomacji. Woleli raczej łamać zbrojnie opór oponentów niż wdawać się w długotrwałe działania dyplomatyczne. Wkład Rzymian w rozwój dyplomacji przejawił się bardziej w obszarze tworzenia podstaw prawa międzynarodowego, niż w dziedzinie negocjacji. Instytucje dyplomatyczne starożytnego Rzymu Sięgają równie zmierzchłych czasów, co instytucje […]

1 lipca 2014

Dyplomacja starożytnej Grecji

Dyplomacja starożytnej Grecji

Kontynuując wpisy z serii Historia dyplomacji, zostanie omówiona druga część dyplomacji starożytności, która w całości zostanie poświęcona wielkiemu dorobkowi starożytnej Grecji. Dyplomacja w różnych formach i zakresie, rozwijała się również w świecie zachodu. Za ojców zachodniej dyplomacji można uznać, starożytnych greków. Rozbicie polityczne Grecji, stwarzało niejako naturalne podłoże do rozwoju kontaktów dyplomatycznych. Wielka liczba państw-miast […]

Page 2 of 3