Post Archives

Historia dyplomacji
3 stycznia 2015

Średniowieczna dyplomacja Chin

Średniowieczna dyplomacja Chin

W okresie średniowiecza dyplomacja rozwijała się również poza obszarem bezpośredniego oddziaływania Zachodu. W odróżnieniu od rozdrobnionej średniowiecznej Europy, podzielonego świata arabskiego, cesarstwo chińskie posiadało scentralizowane autokratyczne państwo i dobrze zorganizowaną dyplomację. Głównym jej celem było przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym i zawieranie układów sojuszniczych i obronnych dla zabezpieczenia się przed najazdami koczowniczych plemion Azji oraz prowadzenia handlu […]

1 listopada 2014

Dyplomacja arabska

Dyplomacja arabska

We wczesnym średniowieczu rozwinął się kolejny ośrodek polityczny, prowadzący działalność dyplomatyczną, jakim było państwo arabskie. Na samym początku swojego rozwoju państwo kalifów obejmowało znaczne obszary Bliskiego Wschodu, Azji Południowej, Północnej Afryki oraz znajdowało się w posiadaniu terenów na kontynencie europejskim w postaci Półwyspu Pirenejskiego i Sycylii. Imperium arabskie rozpadło się z czasem na wiele mniejszych […]

1 października 2014

Dyplomacja Kościoła Katolickiego

Dyplomacja Kościoła Katolickiego

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej historia dyplomacji, zostanie poruszony temat dyplomacji Kościoła Katolickiego. W średniowiecznej Europie kuria rzymska stanowiła istotny czynnik nie tylko religijny ale i polityczny. Biskupi Rzymu, którzy z biegiem czasu zaczęli sobie rościć prawo do zwierzchnictwa nad całym światem chrześcijańskim, co doprowadziło do konfliktu z patriarchą Konstantynopola i w efekcie przyniosło […]

Page 1 of 3