Post Archives

Etos dyplomaty
15 sierpnia 2013

Co to jest dobra dyplomacja?

Co to jest dobra dyplomacja?

Kiedy mówimy o „dobrej dyplomacji”, to często mamy na myśli moralne postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej. Jednak należy mieć świadomość, że współczesna moralność jest traktowana minimalistycznie oraz „bezboleśnie”. Dlaczego? Żyjemy w epoce zdominowanej przez indywidualizm, w której człowiek dąży do życia poza wszelkimi zasadami, regułami czy normami. Istota pytania o dobrą dyplomację Pytając o dobrą […]

15 lipca 2013

Służba (zagraniczna) – cnota zapomniana?

Służba (zagraniczna) - cnota zapomniana?

Kiedy myślimy czy mówimy o „służbie”, to mamy na myśli: pracę na rzecz jakiejś wspólnoty czy instytucji, która wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Sens oraz znaczenie „służby”, trafnie ujął w swoim nauczaniu Jan Paweł II mówiąc, że: „wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą […]

Page 2 of 2