Post Archives

Dyplomacja
25 lutego 2014

(Nie)moc dyplomatyczna

(Nie)moc dyplomatyczna

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, wyraźniej zarysowały istniejący już od wielu lat moralny problem dyplomacji, jakim jest brak solidarności międzynarodowej. Jednak problem ten, odnosi się nie tylko do sytuacji na Ukrainie (na ten temat pisałem we wpisie pt.: „Ukraiński antydialog”), ale również w Syrii (na ten temat pisałem we wpisie pt.: „Tragedia w Syrii”), wyspy Lampedusa […]

29 czerwca 2013

Obraz współczesnej dyplomacji

Obraz współczesnej dyplomacji

W opinii publicznej panuje dość powszechne przekonanie, że dyplomaci dążą do osiągania swych celów nie zawsze w sposób szlachetny. Henry Wotton mawiał, że: „Ambasador to przeważnie uczciwy człowiek, którego wysyła się za granicę, aby kłamał dla dobra swego kraju”. Dlatego w odczuciu społecznym dyplomata uchodzi często za człowieka płytkiego, którego zadaniem jest tzw. „życie salonowe”. Jednak […]

20 marca 2013

Definicja dyplomacji

Definicja dyplomacji

Jak wspomniałem w poprzednim wpisie, w literaturze możemy znaleźć wiele definicji nie tylko moralności, ale również dyplomacji. Analizując literaturę można dostrzec, że na pojęcie dyplomacji, składają się dwa elementy: 1) pierwszy mówi o tym, że dyplomacja jest działalnością organów państwowych, realizujących cele i zadania polityki zagranicznej państwa. 2) drugi przedstawia dyplomację jako zespół metod oraz […]

Page 3 of 3