Post Archives

Dyplomacja
21 marca 2014

Rosja Putina

Rosja Putina

Już nikt nie ma wątpliwości, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Rosji, doprowadzą do przełomu w stosunkach międzynarodowych. Przede wszystkim mam tu na myśli, budowanie relacji z wiarygodnymi partnerami, jak również, korekt założeń polityk zagranicznych w wymiarze gospodarczym i handlowym. Rosja a Zachód Rosja Putina nie chce być przyjaznym partnerem Zachodu, lecz dąży do […]

14 marca 2014

Do czego zmierza Rosja?

Do czego zmierza Rosja?

Wydarzenia na Ukrainie, zmieniają się z godziny na godzinę. Jednak odpowiedź na pytanie do czego zmierza Rosja, a w szczególności Władymir Putin, jako główny architekt ukraińskiego kryzysu jest prosta: zemsty oraz szybkiego i trwałego odwrócenia sytuacji na Ukrainie dla osiągnięcia własnej korzyści. Władze Rosji doskonale rozumieją, że same kroki dyplomatyczne będą nieskuteczne, dlatego potrzebne są […]

4 marca 2014

Groza wojny

Groza wojny

Wydarzenia na Ukrainie; z jednej strony niosą ze sobą grozę przekształcenia konfliktu w wojnę; z drugiej strony pozwalają na głębszą refleksję odnośnie moralnej kondycji współczesnego świata. Należy pamiętać, że kryteria moralne często pomagają w rozwiązywaniu wielu sporów i prowadzą do konstruktywnych wniosków. Dlatego w ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć wiele słów takich jak: dialog, pokój, współpraca […]

Page 2 of 3