Post Archives

Dyplomacja
10 lipca 2014

Etos administracji zagranicznej

Etos administracji zagranicznej

Jest to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie w dobie kryzysu wszelkich wartości, który dotyka nie tylko poszczególnych osób, ale i całych instytucji. Dlatego trzeba stale powtarzać, że administracja zagraniczna, powinna być zespołem działań, czynności i przedsięwzięć organizacyjnych i wykonawczych na rzecz realizacji interesu publicznego. Pojęcie etosu Etos jest systemem wartości moralnych oraz wzorcem postępowania określonej grupy […]

26 czerwca 2014

Etyka a dyplomacja – wprowadzenie

Etyka a dyplomacja - wprowadzenie

W opinii publicznej panuje przekonanie, że dyplomaci dążą do osiągania swych celów jeszcze mniej szlachetnymi środkami i sposobami, które nie mają nic wspólnego z zasadami, nakazami i normami etyki. Faktem jest, że w naszych czasach, w erze globalizacji, przepaść pomiędzy etyką a dyplomacją powiększa się jeszcze bardziej. Faktem jest jednak i to, że nie da […]

13 maja 2014

Jak budować pokój?

Jak budować pokój?

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie czy w Nigerii, nasuwają wiele pytań natury moralnej. Odnoszą się bezpośrednio do poczucia bezpieczeństwa, stabilności czy ładu międzynarodowego, szczególnie w sytuacji narastających napięć i konfliktów. Dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że forma i metody osiągania zamierzonych celów, dokonują się na podstawie podstępnych i kłamliwych intencji, które zagrażają najważniejszej wartości, […]

Page 1 of 3