Post Archives

Aktualności
13 czerwca 2013

Rezolucja Rady Praw Człowieka

Rezolucja Rady Praw Człowieka

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, została przyjęła rezolucja dotycząca systematycznego, a także stałego łamania praw człowieka na Białorusi. W jej treści, możemy dostrzec krytykę wobec władz białoruskich za prześladowanie obrońców praw człowieka, jak również zastraszanie przeciwników politycznych oraz dziennikarzy. Przyjęta rezolucja przedłużyła o rok mandat specjalnego sprawozdawcy ds. Białorusi. […]

15 maja 2013

Dyplomacja Indonezji wobec ochrony praw człowieka

Dyplomacja Indonezji wobec ochrony praw człowieka

Mija już rok czasu od działań dyplomatycznych, jakie podjęła Indonezja, aby zapobiec dalszemu prześladowaniu muzułmańskiego Rohingyas w Birmie. Zdaniem indonezyjskiego ministra spraw zagranicznych Marty Natalegawa, należało podjąć konkretne działania, zmierzające do ochrony przed przemocą. Podkreślił również, że Indonezja jako wieloetniczny, wieloreligijny oraz wielokulturowy kraj, doskonale rozumie tę sytuację, gdyż posiada doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych konfliktów. […]

13 marca 2013

Habemus Papam

Habemus Papam

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum Wybór następcy świętego Piotra, za życia ustępującego Papieża jest niewątpliwie historycznym wydarzeniem współczesnego świata. Każdy nowo wybrany Papież, wnosi nowe spojrzenie, również w kontekście spraw międzynarodowych. Pamiętając o tym, że jednym z […]

Page 18 of 18