Posted by Paweł A. Makowski

W dniu wczorajszym minister Radosław Sikorski wręczył nominacje nowemu ambasadorowi RP w Republice Estońskiej Panu Robertowi Filipczakowi.

Szef polskiej dyplomacji zwracając się do nowego ambasador RP w Tallinnie Roberta Filipczaka podkreślił, że z Estonią podobnie postrzegamy przyszłość naszego regionu. Nasza współpraca ma szczególny potencjał w dziedzinie militarnej, Estonia jest również dla Polski ważnym sojusznikiem w dziedzinie infrastruktury energetycznej i transportowej – proszę promować ideę tworzenia unii energetycznej.

Robert Filipczak jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1991 roku. W latach 2012-2014 był zastępcą dyrektora Biura Infrastruktury. Wcześniej pełnił funkcję radcy-ministra w Departamencie Azji i Pacyfiku, Centrum Operacyjnym. W latach 2006-2010 był  chargé d’affaires ad interim, a następnie zastępcą kierownika Ambasady RP w Kopenhadze. W latach 2003-2006 pracował w Biurze Kadr i Szkolenia, w Ambasadzie RP w Oslo (2001-2003), Ambasadzie RP w Wiedniu (1999-2001), Biurze Dyrektora Generalnego (1997-1999), Konsulacie Generalnym RP w Montrealu (1993-1997).

Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego oraz znawcą problematyki nordyckiej.

Robert Filipczak posiada stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskany na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, studiował również nauki polityczne w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

Zna biegle język angielski, niemiecki, duński i norweski.

 

Godlo Polski

Panu Robertowi Filipczakowi – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estonii, życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Estonii

Hymn Republiki Estonii

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ