Posted by Paweł A. Makowski

W dniu wczorajszym minister Radosław Sikorski, wręczył Pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Federacji Rosyjskiej.

Pani minister była najdłużej urzędującym za mojej kadencji wiceministrem zajmującym się sprawami wschodnimi. Odpowiadała za niełatwe i chyba coraz trudniejsze relacje ze Wschodem, za polską pomoc rozwojową, gdzie zreformowaliśmy sposób przyznawania grantów i pomoc polonijną i przejęliśmy olbrzymią odpowiedzialność od Senatu. Mam nadzieję, że będzie pani kończyła misję ze stosunkami polsko-rosyjskimi lepszymi niż są w tej chwili – zaznaczył szef MSZ zwracając się do nowej ambasador RP w Moskwie.

Ponadto minister dodał, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie pierwszą kobietą-ambasador reprezentującą Polskę w Moskwie od czasów nawiązania stosunków dyplomatycznych w XVI w. z ówczesnym Księstwem Moskiewskim.

Dziękując za nominację Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że w ostatnich latach w polskiej polityce wschodniej, zdarzyło się więcej niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. – Placówka, którą mam zaszczyt objąć jest jedną z trudniejszych – być może nawet najtrudniejszą. Nie wiem jak będą rozwijały się polsko-rosyjskie stosunki, jednak chciałabym zapewnić, że postaram się aby były one jak najbliższe polskiemu interesowi – dodała ambasador.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pełni funkcję podsekretarza stanu spraw zagranicznych ds. współpracy rozwojowej,  Polonii i polityki wschodniej od 2012 roku. W latach 1999-2012 pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich jako wicedyrektor a następnie Stały Przedstawiciel OSW w Brukseli. Od 1994 do 2003 roku była asystentem – adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, autorką kilkudziesięciu publikacji poświęconych transformacji w Rosji i krajach Europy Wschodniej, polskiej polityce wschodniej oraz stosunkom polsko-rosyjskim. W latach 2009-2010 była członkiem Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, od 2008 do 2012 roku członkiem Polsko-Rosyjskiej grupy ds. Trudnych.

Zna język angielski i rosyjski.

 

Godlo Polski

Pani Katarzynie Pełczyńskiej – Nałęcz – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Herb Rosji

Hymn Federacji Rosyjskiej

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ