Posted by Paweł A. Makowski

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wręczył nominację ambasadorską Pani Jolancie Janek na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Malty.

 

Jolanta Janek jest pracownikiem MSZ od 1990 r.  Od 2012 r. pełniła funkcję naczelnika Wydziału Europy Zachodniej w randze radcy ministra. W latach 2008-2012 była I radcą w Departamencie Europy Zachodniej i Północnej, a w latach 2006-2008 zastępcą dyrektora w Departamencie Azji i Pacyfiku i zastępcą dyrektora w Sekretariacie Ministra. W latach 2003-2006 pełniła funkcję I sekretarza w Departamencie Systemu Informacji, a w latach 2002-2003 w Protokole Dyplomatycznym. W latach 1998-2002 była I sekretarzem w Ambasadzie RP w Rzymie.

Nowo mianowana ambasador Jolanta Janek jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Jolanta Janek jest autorką artykułów poświęconych problematyce społecznej i gospodarczej we Włoszech oraz w krajach azjatyckich, opublikowanych w wydawnictwach SGH oraz w periodyku „Gospodarka Narodowa”.

Zna biegle języki angielski, hiszpański i włoski.

 

Godlo Polski

Pani Jolancie Janek – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Malty

Hymn Republiki Malty

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ