Posted by Paweł A. Makowski

W dniu wczorajszym minister Radosław Sikorski wręczył nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Wręczając nominację ambasadorską Jakubowi Wiśniewskiemu minister Radosław Sikorski podkreślił, że dla Polski członkostwo w OECD uzyskane w 1996 roku było i pozostaje ogromną szansą. – Liczę na przyjazną i sprawną współpracę z pozostałymi resortami zaangażowanymi w działalność OECD –– dodał minister.

Jakub Wiśniewski pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania od 2010 roku. Wcześniej pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Analiz i Strategii (2006-2010) i Biurze Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej (2003 – 2006).

Jest autorem licznych publikacji m.in. monografii „Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej 1992-2003” jak również redaktorem i współautorem raportu „5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.

Jakub Wiśniewski jest członkiem Rady Programowej PISM, Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rady Naukowej Instytutu Zachodniego.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Warszawskim, studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim jak również socjologię i polityki społeczne w Instytucie Roehampton na Uniwersytecie Surrey w Londynie.

Zna biegle język angielski i francuski.

Godlo Polski

Panu Jakubowi Wiśniewskiemu – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Stałemu Przedstawicielowi RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

OECD

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ