Posted by Paweł A. Makowski

Ewa Dębska odebrała dzisiaj z rąk ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Łotewskiej.

Wręczając akt nominacji minister Schetyna podkreślił znaczenie relacji polsko-łotewskich: – Łotwa to ważny partner Polski w Unii Europejskiej i we współpracy bałtyckiej, istotny sojusznik w NATO.  Łączy nas historia, bliskość geograficzna i  wspólne interesy.

Dziękując za powierzenie funkcji ambasadora, Ewa Dębska zadeklarowała wolę dalszego rozwoju współpracy dwustronnej. – Przed nami te same wyzwania, związane szczególnie z bezpieczeństwem regionalnym. Cieszę się, że polska mniejszość na Łotwie jest ceniona przez łotewskie władze. To ważne, że rozpocznę swoją misję na Łotwie, kiedy ten kraj sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z jej priorytetów jest ważne także dla Polski Partnerstwo Wschodnie – powiedziała nowa ambasador.

Nowa ambasador w MSZ od 1999 r. W latach 1999-2003 pełniła funkcję II sekretarza, a następnie I sekretarza w Ambasadzie RP w Kopenhadze. W latach 2004-2006 w Departamencie Unii Europejskiej. Od 2006 do 2008 r. pracowała w Departamencie Systemu Informacji, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora (2007). W latach 2008-2013 w Ambasadzie RP w Sztokholmie, gdzie od 2010 r. pełniła funkcję zastępcy kierownika placówki. Od 2013 r. jest zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Europejskiej. Jest absolwentką skandynawistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zna język angielski i duński.

 

Godlo Polski

Pani Ewie Dębskiej – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotwy życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Lotwy

Hymn Republiki Łotwy

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ