Posted by Paweł A. Makowski

Wiceminister Katarzyna Kacperczyk wręczyła w imieniu ministra Witolda Waszczykowskiego nominację na stanowisko Ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec, Panu Andrzejowi Przyłębskiemu.

 

 

Andrzej Przyłębski jest filozofem i tłumaczem. Przez większą część swojej kariery naukowej związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczał również jako profesor filozofii na Technische Universität w Chemnitz. Na UAM pracował w Instytucie Filozofii, którego w latach 1993-1996 był wicedyrektorem, a następnie w Instytucie Kulturoznawstwa. W roku 2014 objął funkcję dyrektora nowo powołanego na Uniwersytecie Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego. W latach 2003-2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. W marcu 2010 r. Andrzej Przyłębski otrzymał tytuł profesorski. W roku 2015 Prezydent RP A. Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju.

Andrzej Przyłębski ma również doświadczenie w dyplomacji. Przez pięć lat zajmował stanowisko radcy ds. kultury i nauki w Ambasadzie RP w Niemczech. W tym kraju spędził w sumie około 13 lat. Cieszy się tam statusem rozpoznawanego i szanowanego naukowca.

Profesor Przyłębski opublikował 8 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Jego osiągnięcia translatorskie obejmują 5 książek i około 50 artykułów naukowych. Są wśród nich również tłumaczenia z języka angielskiego.

Zna język niemiecki i angielski, posługuje się włoskim i rosyjskim. Jest żonaty i ma dwóch synów.

Godlo Polski

Panu Andrzejowi Przyłębskiemu – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.

Godlo Niemiec.svg

Hymn Republiki Federalnej Niemiec

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ