Posted by Paweł A. Makowski

W kategorii, którą zatytułowałem „Ambasadorowie” będę zamieszczał wpisy na temat nowo powołanych ambasadorów. Pierwszorzędnym celem jest prezentacja życiorysów poszczególnych osób, które są powoływane na najwyższe stanowisko w randze dyplomatycznej. Natomiast drugorzędnym celem jest stworzenie personalnej bazy danych.

Należy pamiętać, że ambasador jako szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, który reprezentuje państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowych, spełnia istotną rolę w kształtowaniu moralności dyplomacji. To właśnie od szefa placówki dyplomatycznej zależy, w jaki sposób będzie realizowana misja dyplomatyczna. Dlatego w mojej ocenie, warto pochylić się nad nominacjami na najwyższe stanowiska dyplomatyczne.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org