Posted by Paweł A. Makowski

W dniu 22 grudnia Pan Adam Bugajski odebrał z rąk ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Nowo mianowany Ambasador będzie reprezentować Polskę m.in. w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Organizacji o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO).

Wręczając nominację minister Grzegorz Schetyna podkreślił „potrzebę dużej aktywności i inicjatywy w promowaniu priorytetów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w OBWE i innych organizacjach międzynarodowych mających swoją siedzibę w Wiedniu”. ­– Jest to potrzebne szczególnie teraz, w trakcie trwającego już ponad rok konfliktu na Ukrainie – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Ambasador Adam Bugajski pracuje w MSZ od 2000 r. W latach 2000-2002 był starszym ekspertem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego, a następnie – do 2003 r. – w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2003-2010 pracował w Wydziale Politycznym Stałego Przedstawicielstwa przy NATO, a od 2008 r. pełnił funkcję zastępcy stałego przedstawiciela. W latach 2010-2011 był zastępcą dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania MSZ. Od 2011 r. Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ. Nowo mianowany ambasador jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim (1998) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2000).

Zna język angielski i francuski.

Godlo Polski

Panu Adamowi Bugajskiemu – Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu – Stałym Przedstawicielu RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wypełniania powierzonej misji dyplomatycznej.