Posted by Paweł A. Makowski

Drodzy Czytelnicy !

Zbliżamy się do końca 2013 roku, który był rokiem wielu ważnych wydarzeń. Przede wszystkim mam na myśli powstanie bloga Moral Diplomacy, a kilka miesięcy później Salonu bloga Moral Diplomacy.

Zgodnie z założeniami bloga, udaje się sukcesywnie: upowszechniać dorobek z zakresu moralności dyplomacji, inicjować dyskusję wokół problemów moralnych dyplomacji, proklamować oraz promować moralność dyplomacji, upowszechniać poprawne standardy argumentacji moralnej, ukazywać zasadności stosowania norm moralnych w dyplomacji oraz dokonywać analizy najważnieższych wydarzeń.

W tym ostatnim wpisie 2013 roku, nie będę dokonywał analizy danych statystycznych, ponieważ każdy kto regularnie czyta bloga jest z nimi na bieżąco. Mam tylko ogromną nadzieję, że w Nowym Roku 2014, blog będzie jeszcze bardziej popularny oraz będzie spełniał jeszcze większą rolę w dyskursie publicznym.

W sposób szczególny chciałbym, wyrazić moją wdzięczność tym wszystkim, którzy regularnie czytają bloga, jak również tym, którzy od czasu do czasu do niego zaglądają. Zdaję sobie sprawę, że tematyka bloga nie należy do popularnych jak: polityka, media, moda, kulinaria czy relacje damsko-męskie i dla niektórych może być nudna, jednak mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie ona przyciągała, coraz to nowych czytelników, którzy dostrzegą wielką wartość, jaką jest moralna działalność dyplomacji. Tym bardziej, iż działania podejmowane przez dyplomację, mają istotny wpływ na kształt współczesnego świata w którym żyjemy.

Pragnę Wam życzyć, aby Nowy Rok 2014, był czasem radości, optymizmu oraz wiary w pogodne jutro. Niech będzie czasem zadumy nad tym, co minęło i co nas czeka oraz pozwoli dopełnić to wszystko, czego nie udało się zrealizować w 2013 roku.

nowy rok 2014

Zdjęcie 1: hdw.eweb4.com, Zdjęcie 2: www.designbolts.com