Posted by Paweł A. Makowski

Każdego roku 16 listopada, świętujemy Dzień Służby Zagranicznej. Obchodzone jest na pamiątkę wysłania 16 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej o odrodzeniu Państwa Polskiego. Tradycją już jest, że z okazji Dnia Służby Zagranicznej w pałacu prezydenckim wręczane są dyplomatom i pracownikom MSZ-tu wysokie odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Polski.

Świętowanie tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej, nabiera szczególnego wymiaru w kontekście 25 -lecia odzyskania pełnej wolności, dzięki której możliwa była zasadnicza zmiana kierunków polskiej polityki zagranicznej, a także 15 – lecia członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 10 – lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tegoroczne święto jest również wyjątkowe ze względu na niestabilną sytuację międzynarodową, odnoszącą się do zaostrzenia nowych konfliktów. Nie można zapomnieć, że jednym z najważniejszych zadań dyplomatów we współczesnym świecie jest dążenie do utrwalania i umacniania pokoju na świecie i zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa, które może dokonywać się na drodze wzajemnego poszanowania i rokowań mających na celu dobro każdego człowieka, społeczeństwa i całego świata. Wymaga to jednak głębokiej refleksji nad etyczno-moralną kondycją współczesnego świata. Nie są to tylko piękne ideały, nie mające żadnego odniesienia w egoistycznym i zmaterializowanym świecie, lecz wartości mogące pomóc w przezwyciężaniu wielu problemów.

Godlo Polski

Z okazji Dnia Służby Zagranicznej, wszystkim dyplomatom i pracownikom MSZ-u, najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz satysfakcji z wypełniania powierzonych zadań. Niech dzisiejsze święto, skłoni każdego z nas do refleksji nad godnym reprezentowaniem własnego kraju i umiejętnego przekazywania tego, co wartościowe w Polsce oraz w polityce zagranicznej.

Zdjęcie: MSZ