Posted by Paweł A. Makowski

W dniu 11 listopada myśli każdego Polaka, powinny biec ku słowu Ojczyzna i patriotyzm. Dla wielu osób, zwłaszcza starszego pokolenia, brzmienie tych słów wywołuje dreszcze. Jednak słowa te często bywają na ustach ludzi, którzy nie do końca rozumieją ich znaczenia.

Miłość do Ojczyzny …

Przejawia się w pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo oraz budować jeszcze lepszą przyszłość. Na szczególną uwagę zasługują słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił:

 „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Dzisiaj w sposób szczególny należy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze, czyli swoje życie. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II, wypowiedział następujące słowa:

 „Gdzie twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma?”

Przytoczone słowa, powinny przypominać każdemu z nas przelaną krew wielu pokoleń Polaków dla odzyskania wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Jednak miłość do Ojczyzny nie ogranicza się tylko do pamięci i szacunku dla przeszłości. Miłość Ojczyzny jest również poczuciem odpowiedzialności za jej obecny i przyszły kształt. Cyprian Norwid pisał:

„Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek”.

Każdy Polak kochający swój kraj, nie może być zwolniony od tej odpowiedzialności. Powinien działać, w zgodzie ze swoim powołaniem oraz możliwościami, troszcząc się o dobro, o siłę (szczególnie moralną), o sprawiedliwość w naszym kraju. Wolność oraz niepodległość, którą odzyskaliśmy, należy mądrze i odpowiedzialnie zagospodarowywać. Wolna Ojczyzna jest wielkim darem, ale jest również wielkim wyzwaniem.

Czym jest patriotyzm?

patriotyzmW słowniku języka polskiego możemy przeczytać:

„Postawa społeczno-polityczna i forma ideologii łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów oraz poszanowania ich suwerennych praw”.

Współczesny patriotyzm, powinien być wyjątkową formą solidarności, jak również silnym poczuciem wspólnoty, opartym na wypełnianiu obowiązków oraz przestrzeganiu określonych norm i zasad. Taka postawa jest miłością do ojczyzny oraz rodaków, czyli czynieniem wszystkiego, aby była najpiękniejsza oraz najmocniejsza. Jednak nie może to prowadzić do dyskryminacji oraz nienawiści innych nacji. Dziś, gdy systemy totalitarne nie mają racji bytu wydaje się, że patriotyzm powinien się rozwijać w pełni. Czy tak jest?

Michale Lessom pisał:

„Patriota broni miejsca, w którym się urodził nawet kosztem swojego życia. Broni przed tymi, którzy zagrażają państwu, zagrażają suwerenności”.

Jan Paweł II kierując słowa do młodzieży zgromadzonej na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 czerwca 1997 podkreślił:

„Ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próbę, na bardzo ciężkie próby w tym wieku, który się kończy! Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości”.

Zadanie dla dyplomatów

Dzisiejsze święto jest również okazją do refleksji w wymiarze działań dyplomatycznych. Tegoroczne wydarzenia ukazały, że wolność czy niepodległość nie są powszechnie przyjętymi standardami. Jan Paweł II podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym w Wilnie w 1993 roku podkreślił, że:

„(…) zadaniem dyplomatów powinno być wspomaganie dialogu między siłami politycznymi narodów, które starają się odbudować swą jedność i uprawnioną autonomię. Może ona i powinna czynić wszystko, aby ostatecznie zlikwidować zalążki niezgody, które mogą się pojawiać w każdej epoce (…)”.

Zdaniem Ojca Świętego dyplomata, który jest oddany sprawie postępu narodów oraz szacunku dla godności osoby, może inspirować różne działania. W szczególności miał na myśli te działania, które służą niektórym narodom w zmaganiu się z ograniczaniem wolności, suwerenności oraz niepodległości. Papież był przekonany, że dialog i negocjacje na szczeblach dyplomatycznych mogą doprowadzić do pełnej niepodległości państwowej bez użycia siły.

„Ślubuję Ci, mój kraju”

polskaTakimi słowami rozpoczyna się dzisiejszy wpis i zarazem piękny brytyjski utwór, który uważany jest za drugi hymn Zjednoczonego Królestwa. W kontekście dzisiejszego Narodowego Święta Niepodległości, słowa tej patriotycznej pieśni, nabierają szczególnego wymiaru. Zapraszam do jego wysłuchania:

 

 

I vow to thee, my country, all earthly things above, Entire and whole and perfect, the service of my love: the love that asks no questions, the love that stands the test, That lays upon the altar, the dearest and the best; the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice.
And there’s another country, I’ve heard of long ago most dear to them that loves her, most great to them that know; We may not count her armies, we may not see her King: Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering: And soul by soul and silently her shining bounds increase, And her ways are ways of gentleness and all her paths are peace.

Refleksja na koniec …

Niech dzisiejsze święto uwrażliwi każdego z nas na sprawy, społeczne oraz narodowe. Również ożywi pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, klęsk oraz zwycięstw wielu pokoleń Polaków. Niech nam uświadomi, z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy.

Godlo Polski

Zdjęcie 1:  www.tapeciarnia.pl, Zdjęcie 2: krwiaizelazem.blogspot.com, Zdjęcie 3: www.matkapolka.com.pl