Posted by Paweł A. Makowski

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, została przyjęła rezolucja dotycząca systematycznego, a także stałego łamania praw człowieka na Białorusi. W jej treści, możemy dostrzec krytykę wobec władz białoruskich za prześladowanie obrońców praw człowieka, jak również zastraszanie przeciwników politycznych oraz dziennikarzy. Przyjęta rezolucja przedłużyła o rok mandat specjalnego sprawozdawcy ds. Białorusi. Pomimo tego władze Białorusi w dalszym ciągu odmawiają współpracy w odniesieniu do ochrony oraz promocji praw człowieka. Unia Europejska w swym wystąpieniu podkreśliła, że: w świetle pogarszającej się sytuacji praw człowieka na Białorusi, mandat Specjalnego Sprawozdawcy stanowi ważne źródło informacji , a także niezależnej wiedzy eksperckiej na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi. Wezwała również Białoruś, która jest jedynym europejskim państwem, stosującym karę śmierci, aby ustanowiła moratorium na jej wykonywanie. Prawa człowieka, powinny przysługiwać każdemu człowiekowi bez względu na jego rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe, społeczne czy posiadany majątek. Są prawami o charakterze moralnym, dlatego pełnią tak istotną rolę w kształtowaniu moralności dyplomacji.

Rada Praw Człowieka jest jedną z najważniejszych instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warto również wspomnieć, że od 1 stycznia 2013 r. funkcja przewodniczącego została powierzona polskiemu ambasadorowi Remigiuszowi Henczelowi.

Zdjęcie: www.tvn24.pl

  • Byłam kilkukrotnie na Białorusi, piękny kraj, ale ludzie naprawdę zastraszeni przez władzę.

    • Moral Diplomacy

      Dziękuję za pierwszy komentarz na moim nowym blogu 🙂 Aktualna sytuacja na Białorusi w odniesieniu do ochrony praw człowieka i nie tylko, pozostawia wiele do życzenia. Jest wielkim wyzwaniem dla współczesnej dyplomacji…

  • Ewelina Walczak

    To straszne co się dzieje na Białorusi. Prawdą jest że prawa człowieka powinny przysługiwać każdemu człwiekowi. Szkoda że tak nie jest.