Posted by Paweł A. Makowski

Na początku czerwca, na blogu prowadzonym przez Witolda Sobkowa, ambasadora Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pojawił się wpis na temat problemu bezdomności polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich.

Autor wpisu podkreśla, że istotnym problemem związanym z obecnością polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii jest: zjawisko bezdomności, dotykające osób, którym z różnych względów nie udało się znaleźć źródła utrzymania na Wyspach. Ambasador wskazał na wiele inicjatyw jakie są podejmowane w tym zakresie. Do najważniejszych z nich należy współpraca polskich placówek konsularnych z organizacjami udzielającymi pomocy bezdomnym. Czy zorganizowanie konferencji: A Journey of a Polish migrant, której celem było zaprezentowanie organizacji, które wspierają bezdomnych jak: Thames Reach, Barka UK oraz The Passage. Podejmowane inicjatywy, podkreślając wagę problemu, zachęcając tym samym Polonię do większego udziału we wspieraniu tych organizacji. Według statystyk w  2012 r. tylko w samym Londynie zarejestrowano 5678 bezdomnych, a wśród nich 574 osoby narodowości polskiej, co stanowi 11% w stosunku do wszystkich bezdomnych osób w tym mieście. Problem bezdomności, który jest formą ubóstwa, stanowi jedno z fundamentalnych zagrożeń godności osoby ludzkiej. Jest także istotnym problemem z jakim zmaga się współczesna dyplomacja.

Kwestię tą, trafnie ujął w swoim nauczaniu (również do dyplomatów) Jan Paweł II. Wielokrotnie zwracał uwagę na problem bezdomności. Wskazywał, że zjawisko to jest wynikiem rosnącej urbanizacji. Zdaniem Papieża, dom wraz z pożywieniem jest fundamentalną potrzebą człowieka. Posiadanie własnego domu, umożliwia założenie rodziny, która będzie miała szansę normalnego rozwoju. Natomiast pewność posiadania własnego domu, stwarza człowiekowi możliwość dojrzałego udziału w życiu społecznym. Aby człowiek mógł żyć na miarę swojej ludzkiej godności, musi mieć poczucie bycia u siebie. W encyklice Sollicitudo rei socialis zaznaczył, że współcześnie wielkie metropolie otoczone są przerażającymi skupiskami ubóstwa, nędzy materialnej oraz moralnej, uśmiercając ogromne rzesze ludzi.

Zadaniem dyplomacji jest rozwiązywanie problemów ubóstwa. Dlatego tak istotne, staje się podejmowanie określonych inicjatywy oraz aktywności w tym zakresie. Cieszy mnie fakt, że ambasador Sobków, świadomy wagi problemu, podejmuje starania, zmierzające do zminimalizowania tego zjawiska. To postępowanie, wpisuje się w standardy moralnej dyplomacji, której powinnością jest poszanowanie godności osoby ludzkiej. Problem ten ukazuje, że moralność dyplomacji nie jest fikcją czy mitem, lecz jedną z rzeczywistych form działalności współczesnej dyplomacji.

Osobom decydującym się na emigrację, polskie placówki oferują informatory oraz poradniki na temat: pracy, warunków mieszkaniowych, dostępu do świadczeń społecznych oraz ochrony zdrowia. Do najbardziej znanych należą w Anglii i Walii informator: „Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii”, w Szkocji przewodnik: „Witamy w Szkocji – Praca, życie i studiowanie w Szkocji”, w Irlandii Północnej przewodnik: „Twoje Prawa w Irlandii Północnej”.

Źródło: Spojrzenie z Londynu – Blog Witolda Sobkowa