Posted by Paweł A. Makowski

Organizowane z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku spotkania z dyplomatami, stanowią dla Ojca Świętego okazję do wskazania najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed społecznością międzynarodową.

Młodzi i osoby starsze

Papież w trakcie trwającego spotkania, zwrócił uwagę na zwiększającą się liczbę „rodzin podzielonych i rozdartych”. Wielu z nich brakuje środków do utrzymania. Potrzebne są działania kształtujące odpowiedzialną politykę, która będzie wspierała, promowała oraz umacniała rodzinę. W tym kontekście papież Franciszek wskazał, że we współczesnym świecie „osoby starsze są uważane za obciążenie, podczas gdy ludzie młodzi nie widzą przed sobą pewnych perspektyw dla swego życia”. Zarówno jedni, jak i drudzy „są nadzieją ludzkości”. Pierwsi wnoszą mądrość doświadczenia. Drudzy otwierają nas na przyszłość. W ocenie papieża, nie należy usuwać osób starszych na margines życia społecznego. A by zachować żywą pamięć narodu „warto inwestować w ludzi młodych oraz określone inicjatywy, które pomogą im znaleźć pracę, a także założyć dom rodzinny”.

Sprawa pokoju

Znaczną część papieskiego przemówienia do dyplomatów zajął temat pokoju. Ojciec Święty, wyrażając nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu w Syrii podkreślił, że „nie można się godzić, by zadawano ciosy bezbronnej ludności cywilnej, zwłaszcza dzieciom”. Poruszając temat pokoju, równoczesnie zwrócił uwagę na napięcia, które na różne sposoby niszczą region Bliskiego Wschodu (Liban, Egipt, Irak oraz Iran). „Wszędzie drogą do rozwiązania kwestii otwartych musi być droga dialogu dyplomatycznego. Jest to droga wyraźnie i jasno wskazana już przez Papieża Benedykta XV, kiedy zachęcał przywódców narodów europejskich, by „materialna siła broni” ustąpiła przed „moralną siłą prawa” – podkreślił papież Franciszek.

Problem odrzucenia

Kolejnym tematem jaki podjął papież Franciszek był głód na świecie. „Nie możemy być obojętni wobec twarzy ludzi cierpiących głód, szczególnie dzieci. Jeżeli uświadomimy sobie, jak wiele żywności marnuje się na co dzień w wielu częściach świata, zanurzonych w tym, co często określałem jako kultura odrzucenia”. Jednak przedmiotem odrzucenia jest nie tylko żywność czy zbywające dobra, lecz często same istoty ludzkie, które są „odrzucane”, jakby były „rzeczami niepotrzebnymi”. Przerażenie budzi sama myśl, że są dzieci, które nigdy nie będą mogły ujrzeć światła – na przykład ofiary aborcji, lub które są wykorzystywane jako żołnierze, gwałcone lub zabijane w konfliktach zbrojnych czy uczynione przedmiotami rynku w formie nowoczesnego niewolnictwa, jakim jest handel ludźmi, będący przestępstwem przeciwko ludzkości. Papież wskazał na dramat tysięcy ludzi „zmuszonych do ucieczki od głodu, przemocy czy nadużyć”, jak też imigrantów z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu, szukających z tego powodu schronienia w Stanach Zjednoczonych czy Europie.

Należy pamiętać, że Watykan utrzymuje relacje dyplomatyczne ze 180 państwami, a także Suwerennym Zakonem Maltańskim oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Dlatego spotkania noworoczne z papieżem, są wiarygodną diagnozą bieżących spraw z życia międzynarodowego.

Zdjęcie: www.lapatilla.com